Co je Latex

Co je TEX (LATEX)?

Program TEX představuje v podstatě pouze program (kompilátor) pro převod zdrojových příkazů uživatele do výstupního grafického souboru ve formátu DVI (DeVice Independent); LATEX představuje nadstavbu TEXu o balíčky předdefinovaných maker, která usnadňují a zpřístupňují složitý jazyk TEXu pro sazbu dokumentů širšímu spektru uživatelů.

Pro práci se systémem je třeba ještě prohlížeč souborů DVI, programy pro převod formátu DVI do formátu PS nebo PDF a další podpůrné utility. Ačkoliv zdrojový text je pouze ASCII soubor, který může být připraven v libovolném editoru, aby bylo možné systém efektivně používat, je vhodné mít k dispozici kvalitní editor pro tvorbu zdrojových souborů.

Co je TEX (LATEX)?

 • Sázecí autorský systém, nejvhodnější pro sazbu matematických a technicky zaměřených knih, zpráv, protokolů…
 • Programovatelný, t.j. s vlastním makrojazykem.
 • Dávkový, tj. ne WYSIWYG.
 • Volně šiřitelný, otevřený, rozšiřitelný.
 • Portabilní (od Atari či dvoudisketového PC XT po Cray).
 • Stabilní ($256 za nalezení chyby).
 • Dobře dokumentovaný (vyšel knižně).
 • S výstupem nezávislým na výstupním zařízení.
 • Optimalizovaný, vysoce efektivní, využívajíce nejrychlejší algoritmy své doby.

Co TEX (LATEX) není?

 • Editor.
 • Program na grafiku.
 • nástroj pro sazbu barevných časopisů apod.
 • WYSIWYG (nadstavby jako LyX existují).
 • Rychle naučitelný.

Doporučená literatura

Začátečníkům vřele doporučujeme níže uvedenou knihu, 5 ks je k dispozici v knihovně Ústavu telekomunikací FEKT.

 • Rybička, Jiří: LATEX pro začátečníky. 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1