Přednášky

Čas od času pořádáme na FEKT přednášky o LaTeXu, o šabloně, včetně praktických ukázek.


2021  V listopadu a prosinci máme tři přednášky. Ta třetí je spíše pro doktorandy.
Zde jsou anotace a nějaké materiály:

Teoretické a praktické základy LaTeXu
(10. 11., P. Rajmic)
·  pravidla dobrého návrhu dokumentu
·  sazba počítačem
·  specifika technických textů
·  systémy TeX a LaTeX
·  oblasti použití
·  jak to funguje
·  srovnání s MS Word
·  základní praktické ukázky: struktura, vzorce, matice, soustavy rovnic, tabulky, křížové odkazy…
Ke stažení: prezentace; mapky klávesnic: qwerty, qwertz; ukázky sazby: zdrojáky, výstup

Instalace, používání, šablony a sazba prezentací
(24. 11., P. Sysel)
·  Instalace systému TeX/LaTeX pod Windows, Linuxem a na MAC
·  online prostředí Overleaf
·  šablona pro psaní studentských prací (SP, BP, DP, PhD)
·  prezentace pomocí LaTeXu (beamer)
·  šablona pro prezentaci u obhajoby
·  vkládání multimediálního obsahu do prezentace
Ke stažení: prezentace

Typické potřeby při psaní vědecké práce
(1. 12., P. Rajmic)
·  použití šablon vědeckých časopisů pro sazbu článků
·  bibliografické styly a BiBTeX
·  hypertextové odkazy
·  generování grafů LaTeXem (nástroj TiKZ)
·  pokročilá sazba obrázků (subfigure) a tabulek
·  technická typografie
Ke stažení: prezentace, vyplněná šablona IEEEtran (bare_jrnl) + literatura bibtexem


2018  Začátkem října jsme udělali opět (po třech letech) prezentaci LaTeXu obecně a také použití šablon pro sazbu bakalářek/diplomek a prezentací k obhajobě. Viz plakátek:

Zde je prezentace z 2. října a ukázky sazby.
Zde je prezentace ze 4. října.


2015  Plakátek


2013  Videozáznamy ze dvou přednášek jsou zde a zde.