FAQ

Nejčastěji kladené otázky (výběr z diskuze)

 • Proč jste smazali starý návod, který obsahoval i detailní popis vytvoření „československého“ formátu pdfcslatex?!
  Protože se po delším váhání domníváme, že již není třeba. Pokud nutně potřebujete tento formát, prosím najděte si jiný zdroj.
 • Jak nastavit šířku návěští v Seznamu zkratek?
  Je na to určen povinný parametr prostředí seznamzkratek. Např. příkazem \begin{seznamzkratek}{DSP} řekneme, že návěští má být široké jako řetězec „DSP“.
 • Jak zajistit odstavcovou zarážku u prvního odstavce za nadpisem?
  Ačkoliv pro to není logický důvod, někteří lidé odsazování prvního odstavce požadují. Lze toho jednoduše dosáhnout použitím balíku \usepackage{indentfirst}.
 • V editoru TeXnicCenter se objevují nesmyslné znaky namísto š, č, ž… a ve výstupu PDF je vše správně.
  Podobné problémy jsou způsobeny tím, že zdrojový soubor je v jiném kódování než předpokládá editor či kompilátor. V editoru TeXnicCenter vidíme kódovou stránku souboru na dolní informační liště. Toto kódování by mělo souhlasit s parametrem balíčku inputenc. Řešení: Buď přepneme kódování pomocí: Tools → Options → Text Format → rámec Font → tlačítko Choose. Poté Script nastavit na Central European; nebo uložíme kopii souboru a v nabídce vybereme správné „Encoding“.
 • Snažím-li se vyvolat prohlížeč Sumatra tlačítkem F5 z editoru TXC, vypíše se hláška
  [ForwardSearch(„%bm.pdf“,“%Wc“,%l,0,0,0)]  Cannot execute command.
  Otevření PDF jiným způsobem je bez problémů.
  Myslíme si, že to může nastat ve dvojím případě. Pokud se hláška objevuje úplně pokaždé, máte nejspíše špatně nastaveno volání Sumatry z editoru. Pokud to alespoň někdy funguje, pak máme za to, že tento problém nastává v situacích, kdy Sumatra neví, na jakém místě má PDF otevřít. To může být třeba tím, že pro řádek, na kterém stojíte v editoru, není prostřednictvím SYNCTEXu uložen žádný údaj o pozici v PDF. Zkuste přejet ve zdrojáku na jiné místo a znovu zmáčknout F5 nebo otevřete PDF „ručně“ a pak již F5 podle očekávání skáče na správná místa.