Instalace SumatraPDF

Úvodem: Jedná se o popis instalace programu SumatraPDF 3.2 pro prohlížení PDF souborů. Výhody tohoto programu:

  • „nedrží“ soubor pro zápis a proto není nutné jej zavírat a znovu otevírat pro prohlédnutí,
  • kontroluje průběžně, zda soubor PDF nebyl změněn (novou kompilací) a automaticky se aktualizuje,
  • umí komunikovat s editorem TeXnicCenter, funguje dopředné i zpětné vyhledávání, které dokáže uspořit hodně času.

Instalační soubor je možné stáhnout zde. Jelikož Sumatru používáme při ladění dokumentu pouze pro základní úkony spojené s prohlížením PDF, není vůbec nutné mít nejnovější verzi. Bohatě stačí 2.3 nebo 2.5.

SMT.1. Po spuštění instalačního souboru se zobrazí nasledující okno. V tomto kroku je možné přes Options/Možnosti nastavit SumatraPDF jako výchozí program k prohlížení PDF souborů (což ale pro efektivní práci s celým systémem není vůbec nutné). Instalaci spustíte kliknutím na příslušné tlačítko.

sumatra_232_01

sumatra_232_02

SMT.2. Po úspěšném nainstalování programu se zobrazí okno, které nám povolí spustit program. Kliknutím na tlačítko spustíte program.

sumatra_232_03

SMT.3. Zprovoznění komunikace mezi Sumatrou a editorem TeXnicCenter je popsáno v rámci jeho instalace.