Šablona pro tvorbu BP/DP/PhD

Šablona pro BP/DP/PhD a prezentace v4.07

Balíček thesis a příslušná šablona pro závěrečné práce vznikly na základě podnětů studentů (zejm. FEKT VUT) a pro ně. Šablona výrazně usnadňuje psaní závěrečné práce v systému LaTeX a je uzpůsobena směrnici rektora 72/2017 o formátování závěrečných prací. Od verze 2.61 je k balíčku thesis také přidružena šablona pro sazbu prezentací k obhajobě. Od verze 4.00 jsou odděleny šablony pro české a anglické studijní programy.

Doporučený postup:

 1. stáhněte si šablonu a návod k používání balíčku thesis,
 2. podle tohoto návodu a nápovědy přímo v šabloně vyplňte v šabloně základní informace o práci,
 3. začněte doplňovat samotný obsah Vaší práce.

Neneseme záruku za formátování podle pokynů Vašeho studijního oboru.

Ke stažení:


Template for Bachelor’s/Master’s/PhD thesis and slides v4.07

Package thesis and the corresponding template for final theses allows effective creation of your document (and presentation) via the LaTeX typesetting system. The English version below is a special branch intended for purely English study programs.

What to do:

 1. download the archive with the template,
 2. based on the instructions written directly in the files (template-thesis.tex, template-presentation.tex and settings.tex) fill in information about yourself, your thesis etc.,
 3. start to write the content of your thesis.

For download:


Poznámky k verzi 4.07 (září 2021):

 • odstranění desek,
 • přídání kapitoly Cíle práce,
 • řada dalších drobných úprav.

Poznámky k verzi 4.03 (leden 2021):

 • mnoho vyžádaných drobnějších úprav za účelem sladění s nově vzniklou fakultní šablonou pro MS Word.

Poznámky k verzi 4.00 (únor 2020):

 • rozdělení pro české a anglické studijní programy,
 • mnoho drobných úprav a oprav,
 • poangličtěné příkazy (a z toho plynoucí ztráta zpětné kompatibility!).

Poznámky k verzi 3.05 (září 2019):

 • oprava číslování stran při dvojstranném tisku,
 • výchozí je dvojstranný tisk,
 • prohlášení je i v semestrální práci,
 • semestrální projekt se již správně jmenuje semestrální práce,
 • odstranění poděkování projektu SIX,
 • závěr nově není číslovanou kapitolou,
 • opravy ve slovenské verzi prohlášení a na několika dalších místech.

Děkujeme L. Škvareninovi za postřehy, nápady a pomoc.

Poznámky k verzi 3.03 (březen 2018):

 • uzpůsobeno nové směrnici rektora 72/2017,
 • veškeré nastavování a vyplňování se nyní děje čistě v souboru „variable.tex“,
 • řízení jazyků je kompletně předáno balíku babel; zjednodušení zadávání primárního a sekundárního jazyka,
 • možnost sazby titulní stránky fontem Vafle (využijí ti, kterým nepostačí stránka vygenerovaná informačním systémem),
 • řízení rozměrů sazebního obrazce pomocí balíku geometry,
 • hezčí stojaté řecké pí pomocí \uppi,
 • přidána proměnná určující pohlaví autora a řada drobných aktualizací, úprav a oprav.

Poznámky k verzi 2.63 (prosinec 2016):

 • zásadní přepracování šablony pro sazbu prezentace,
  (včetně aktualizace logotypu VUT a FEKT),
 • mnoho drobných aktualizací, úprav a oprav ve všech jazykových variantách.

Poznámky k verzi 2.61 (prosinec 2015):

 • sjednocení balíčku thesis pro třídy dokumentu „report“ (studentská práce) a „beamer“ (prezentace),
 • nové příkazy \oponent a \datum, použitelné při sazbě prezentace k obhajobě,
 • přidán příklad sazby adresářové struktury pomocí balíčku „dirtree“ v příloze „Obsah přiloženého CD“,
 • přidán příklad sazby zdrojových souborů pomocí balíčku „listings“,
 • zevrubná jazyková oprava ve slovenské verzi Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.59 (prosinec 2014):

 • oprava chyby sazby při volbě „bachelor“,
 • přidána ženská varianta slov v Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.58 (červenec 2014):

 • přechod ke kódování UTF-8 (editor TeXnicCenter od verze 2 jej podporuje),
 • přidaná příloha „Obsah přiloženého CD“,
 • rok a místo obhajoby se tiskne na desky (chybělo) – avšak pravděpodobně studenti budou využívat vzor desek generovaný informačním systémem,
 • vyřešen potenciální konflikt s balíčkem algorithms.

Poznámky k verzi 2.56 (duben 2012):

 • Nový přepinač „treatise“ pro sazbu Pojednání o dizertační práci
 • Aktualizovaný text prohlášení, ve všech třech jazycích
 • Možnost vložení poděkování projektu SIX (vkládá se pouze v češtině)
 • Drobné opravy a úpravy v balíčku

Poznámky k verzi 2.54 (říjen 2011):

 • Nová volba „slovak“ způsobující, že označení jako „Seznam obrázků“ se sází jako „Zoznam obrázkov“ atd.
 • Nový příkaz pro sazbu stránky s poděkováním
 • Malé překopání struktury hlavičky v šabloně
 • Drobné opravy v balíčku