Nastavení YAP

Prohlížeč formátu DVI, program yap.exe, je součástí distribuce MiKTeX. Pokud pracujeme s formátem DVI (třebaže dočasně), je užitečné pro efektivní práci nastavit tzv. Inverse Search (zpětné vyhledání). To znamená, že když při prohlížení DVI dokumentu poklepeme na nějaké místo, otevře se ihned editor (např. TeXnicCenter) přímo na příslušném řádku ve zdrojovém souboru.

Nastavení provedeme takto:
V menu View zvolíme Options… (viz obr. YAP-1) a pokud byl MiKTeX i TeXnicCenter dobře nainstalován, pak uvidíme nabídku jako na obr. YAP-2. Zvolíme TeXnicCenter (autodetected), OK a nyní by již měl Inverse Search fungovat. Pokud TeXnicCenter nebude detekován automaticky, příkaz pro zpětné vyhledávání má znít:

"C:\Program Files\TeXnicCenter\TeXnicCenter.exe" /ddecmd "[goto('%f', '%l')]" (konkrétní cesta samozřejmě podle Vaší instalace a verze).

ss_yap_01
Obr. YAP-1

ss_yap_02
Obr. YAP-2

Poznámka: Také naopak (Forward Search) TeXnicCenter umí (a dělá to automaticky při stisku F5 nebo Ctrl-F5) spustit prohlížeč Yap tak, aby skočil a ukázal místo v dokumentu, které odpovídá aktuálnímu umístění kurzoru ve zdrojovém dokumentu.